The Journalist: Season 1

Jan. 13, 2022
Your rating: 0
6 1 vote

A journalist known as the maverick of news media defiantly chases the truth in this series adaptation of the hit movie of the same name.

Ren Hanami : as Mayumi Suzuki
Ryôko Yonekura : as Anna Matsuda
Keisuke Hoashi : as Kurosaki
Johanna Yukiko Haneda : as Kumagai
Gô Ayano : as Shinichi Murakami
Ryûsei Yokohama : as Ryo Kinoshita
Shinobu Terajima : as Mayumi Suzuki
Tomorô Taguchi
Hidetaka Yoshioka : as Kazuya Suzuki
Mitsuru Fukikoshi
Masato Hagiwara
Tetsuji Tanaka
Kôji Ohkura

Leave a Reply